MANUSKRIPTSPARRING

MANUSKRIPTSPARRING

SPARRING/BETALÆSNING

PRIS

Hvis du har svært ved at 'give dit manuskript liv', ikke kan få karaktererne til at træde tydeligt frem, hvis du har undringer om manuskriptopbygning, eller hvis du har lyst til at få andre øjne på dine fortællinger, så vil jeg gerne hjælpe dig. 

Jeg tilbyder:

  • Kyndig og grundig vejledning
  • Sparring på sprog, karakter- og tekstopbygning samt plotudvikling
  • Idéer til udvikling af din tekst
  • Skriftlig og mundtlig feedback, som løfter din tekst og dine evner som forfatter


Jeg tager kr. 450,- pr.  time (inkl. moms) på sparring af manuskripter, synopser, oversættelser og/eller følgebreve til forlag.


Ved aftale om +10 timer, kan vi lave en reduceret timepris.


Hvert manuskript (og hver forfatters behov) er forskelligt, så på baggrund af genre og ordomfanget i dit manuskript, sætter vi sammen et estimeret timeantal på netop dit værk, inden jeg går i gang med din bog.

GHOSTWRITING

PRIS

Sammen laver vi et overblik, en plan over bogen og dens virkemidler. Hvilken genre er det? Hvilken fortæller og problemstilling? Er der et overordnet tema?

Jeg skriver første kapitel, som du får til gennemlæsning. Når du har rettet kapitlet til og godkendt det, skriver jeg hele bogen, som du så får til gennemlæsning. Derefter laver jeg de nødvendige rettelser og gennemskrivninger af manuskriptet over 2-3 gange.  


Prisen for denne ydelse er kr. 125.000,- (inkl. moms) og gælder for 200 bogsider (IKKE  for- og/eller efterord). 


KONTAKT