FAQ

FAQ

Hvordan er dine bøgers univers?

Trilogien er bygget op om og af filosofiske tanker. Alle bøger omhandler Cecilie Knudsen og/eller hendes omgangskreds; men de kommer dog til at have deres eget sigte og også forskellige bærende personer. Derfor vil man således kunne læse hver enkelt bog selvstændigt.


Hvilke forfattere kan du selv lide at læse?

Jeg elsker at læse forfattere, der leger med ord, og som har fået meget virkelighed og faktuelle begivenheder ind i skriveriet.

       I øjeblikket læser jeg meget af Diana Gabaldon. Hendes fantasy serie om den tidsrejsende sygeplejerske Claire, har noget magisk over sig. Alle de detaljer, Diana har fået med om den skotske historie har tryllebundet og forblændet mig.


Jeg skal helst læse noget, hvor jeg kognitivt bliver udfordret, og hvor min nysgerrighed hele tiden vækkes. Hvor jeg lærer noget om et felt, jeg ikke vidste noget om i forvejen. Jeg elsker bøger, der tør overraske mig, så er genren egentlig ligegyldig.

       Hvis jeg skulle vælge en bog, jeg ville ønske, jeg selv havde skrevet, så er det uden tvivl Jostein Gaarders "Sofies Verden." Det er den bog, der fik mig til at elske filosofien, og jeg ville elske at inspirere andre lige så meget.

Hvem er målgruppen for STILLE SKRIG trilogien?

Alle, der kan lide at læse spændingsromaner, dog er den lidt barsk, så man bør nok være min. 15 år.


Hvordan finder du inspiration til at skrive?

Jeg finder min inspiration i livet omkring mig. Enten gennem mennesker, jeg møder på min vej, eller som jeg har mødt tidligere.

       Alle mennesker bærer rundt på en unik historie, og hvis man leder og lytter efter, så er jeg overbevist om, at man opdager noget nyt. Noget ganske unikt.  

       "Når du taler, gentager du blot hvad du allerede ved. Men når du lytter, lærer du måske noget nyt." - Dalai Lama.


Arbejder du på noget nu?

Jeg arbejder på STILHEDENS EKKO som er den sidste og selvstøndige del af STILLE SKRIG trilogien.

       Trilogien er skrevet i en ramme af filosofisk spænding og er at placere i thrillergenren. Hvor STILLE SKRIG spørger, om man skal kende ondskab for at kunne genkende det gode - så stiller LARMENDE STILHED spørgsmålstegn ved, hvor godt kender vi egentlig hinanden?

        STILHEDENS EKKO kredser om identitetsspørgsmålet; hvor meget kan et menneske presses og stadig holde fast i sin kerne?

Hvor kan man købe STILLE SKRIG og LARMENDE STILHED?

Alle steder fåes både STILLE SKRIG og LARMENDE STILHED også som ebog. Derudover er de også at finde på biblioteket på bibliotek.dk eller ebog på

eReolen.Hvordan arbejder du? 

Jeg tvinger mig selv til at skrive, læse eller researche hver dag. Gøre alt, hvor jeg bliver sprogligt stimuleret.


Når jeg skriver, så forsøger jeg at lade hænderne arbejde. Jeg prøver ikke at tænke så meget over det, jeg nedfælder. Det kommer dagen efter eller på et andet tidspunkt, hvor jeg gennemlæser og redigerer.

       Jeg bruger f.eks. synonymordbog til at komme med forklaringer og uddybende billeder på det, jeg gerne vil beskrive. 


Jeg bruger min kreativitet til mange ting. Og ofte er det, når jeg sidder og nørkler med smykkefremstilling, malerier eller andet kreativt, at mine idéer kommer til mig. På den måde prøver jeg at lade den kreative energi flyde.

       Hvis jeg får tanker til kommende romaner, så skriver jeg dem ned i en notesbog eller på computeren. Så kan jeg altid komme tilbage til dem igen. 


Hvordan fandt du på hovedpersonens navne? Og det onde plot, som hver af de tre bøger cirkler rundt om?

Jeg undersøgte mange navne og deres betydninger. Derudover dykkede jeg ned i, hvordan de enkelte navne blev brugt i tidsperioden (eller landene), jeg skrev i. Således blev de troværdige for fortællingen, og samtidig fortæller de noget essentielt.     

       Hovedpersonen Cecilie skifter f.eks. efternavn fra Albrechtsen til Knudsen for at tage afsked med sin fortid og familie. 


Jeg har lavet rigtig meget research på menneskets aller mørkeste sider af sindet:

  • Hvad er det f.eks., der driver et menneske til at begå både seksuelle og voldelige overgreb. Hvad tænker han/hun? Hvordan føler og agerer han/hun? osv.

Men jeg har også arbejdet meget med ofrene for overgreb:

  • Hvilket liv får de bagefter? Hvilke modsatrettede følelser farer rundt inde i dem? Hvordan tackler omverden dem?

Og det er dét, der for mig er trilogiens omdrejningspunkt:

  • Hvordan møder vi verden? Hvordan behandler vi hinanden? Og hvem har styrke til at gå mod strømmen? 


Derudover synes jeg, det er vigtigt at belyse et emne som overgreb (her i sin yderste og mest modbydelige form), da der er mange børn, der lever en i en ganske modbydelig hverdag. Et liv, som måske er præget af psykisk og/eller fysisk vold, seksuelle overgreb og med psykisk syge forældre. Disse fortællinger fortjener at se dagens lys, de SKAL. Og jeg håber, at disse romaner kan være med til at italesætte dette tabu. Ydermere ønsker jeg at tydeliggøre, hvilke store overvejelser og professionelle tilgange, som ligger til grund for arbejdet med ofre for f.eks. seksuelle overgreb. Mit håb er, at jeg kan være med til at give et indblik i en del af det pædagogiske arbejde, som udføres af professionelle hver dag rundt omkring i Danmark, og som er med til at gøre en forskel - ikke kun ofrene, men også deres pårørende.

HOVEDPERSON OG FORTÆLLERAMME:

CECILIE KNUDSENCecilie er i fyrrene, mor til Katrine, og så arbejder hun som pædagog på et behandlingscenter. Cecilie er mangemillionær, har et hus på Korfu og en lejlighed på Vesterbro, og så er hun glødende filhellener. Hun elsker at filosofere.

       Hun lever efter Løgstrups tanke: 


"Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede som man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej."


– K.E. Løgstrup. (1956). Den etiske fordring, Gyldendal.DEN GRÆSKE MYTOLOGI OG FILOSOFI

DEN GRÆSKE MYTOLOGI OG FILOSOFI


Der er et hint af mytologi og filosofi gennem mine fortællinger. Jeg har bevidst benyttet mig af et filosoferende perpektiv og den menneskelige relation for at belyse, hvilken effekt en forstyrrelse har i individets liv. 

       De græske oprindelses- eller skabelsesmyter forsøger at give individet en forståelse af universet, forklare universets oprindelse. Myterne præsenterer svarene med magi og overnaturlige væsner.

       Filosofien er kærlighed til visdom! Og igennem filosofien søger mennesket også at få svar på livets kerneområder; dog på en lidt anden måde end myterne gør det. Her er tilgangen baseret på spørgsmål om blandt andet mennesket og staten. Filosofien reflekterer. Stiller spørgsmål. Hvad er et godt menneske? Findes der en fri vilje? 

       Og for mig repræsenterer den dualitet, disse to overbevisninger,  en vigtighed. En nødvendighed.

       Magi kontra tænkning.

       Overnaturlige væsner kontra den frie vilje.

       De billedliggør det modsætningsforhold, jeg har skrevet mine bøger ud fra: skal man kende det onde for at kunne genkende det gode?