Bøger

MINE PROJEKTER


Jeg påtænker at skrive en serie af filosofiske spændingsromaner med Cecilie Knudsen som omdrejningspunkt. 


Alle bøger kommer dog til at have deres eget sigte og forskellige bærende personer. Således vil man kunne læse hver enkelt bog selvstændigt.

old-books-436498_1920
stack-of-books-1001655_1920
typewriter-2242164_1920
knowledge-1052010_1920

STILLE SKRIG


STILLE SKRIG er en filosofisk skildring om at udforske sig selv og omfavne egen autonomiske dannelse. Det er en fortælling om, hvordan vi som mennesker formes af mødet med andre, og samtidig udfordrer bogen individets søgen efter svar på eksistensberettigelsen. Det er en historie om at stå ansigt til ansigt med det altomfavnende mørke, og om at redefinere sine overbevisninger. Kaos og mørke fortælles gennem familiebånd og venskaber.
KR. 169,-

LARMENDE STILHED 


Jeg er i gang med endnu en filosofisk spændingsroman, som også har sindets mørke sider som fortælleramme. 

LARMENDE STILHED handler om livets valg og konsekvenser. Derudover har den naturtroen som fundament og er baseret på det paradoks at stilhed og tanker kan larme. Og igen stilles spørgsmålene: hvad er godt? Hvad er ondt? Og er man nødt til at kende det onde, for at kunne genkende det gode (i mennesket)?


KOMMER SNART

CECILIE KNUDSEN


Cecilie er i fyrrene og arbejder som pædagog på et behandlingscenter. Hun er glødende filhellener og elsker at filosofere. Hun lever efter Løgstrups tanke: 


"Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede som man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej."


– K.E. Løgstrup. (1956). Den etiske fordring, Gyldendal.DEN GRÆSKE MYTOLOGI


Der er et hint af mytologi og filosofi gennem fortællingerne.

Jeg har bevidst benyttet mig af et filosoferende perpektiv og den menneskelige relation for at belyse, hvilken effekt en forstyrrelse har i individets liv.